PTSS

PTSS en CBD
Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een ernstige psychiatrische aandoening die ertoe kan leiden dat mensen die eraan lijden, geen normaal leven kunnen leiden. Zoals de naam doet vermoeden, is de aandoening het directe gevolg van een eerder opgelopen trauma. Symptomen zijn onder meer flashbacks van de traumatische gebeurtenis, het uit de weg gaan van gerelateerde triggers, psychische angst, depressie, woede en hypervigilantie.

Wereldwijde verspreiding van PTSS
8,2% van de Amerikanen en 9,2% van de Canadezen lijden aan PTSS, terwijl schattingen van de wereldwijde verspreiding gigantisch uiteenlopen, van 1,3% tot 37,4%. Veel patiënten met PTSS melden een aanzienlijke verlichting van hun symptomen bij gebruik van CBD en recentelijk komen er diverse schokkende meldingen van Amerikaanse veteranen en andere PTSS-lijders, die als gevolg van cannabis gebruik lange gevangenisstraffen hebben gekregen. Het is duidelijk dat er verdere actie moet worden ondernomen om de medicatie die deze mensen nodig hebben veilig te stellen.

Niet iedereen die een traumatische gebeurtenis ervaart, ontwikkelt uiteindelijk PTSS. Eén studie toonde aan dat 17% van alle Irak-veteranen PTSS, een algehele angststoornis of depressie ontwikkelt. Uit een andere studie bleek dat circa 25% van alle kinderen met een trauma PTSS ontwikkelt. Een derde studie concludeerde dat eeneiige (identieke) tweelingen meer risico lopen om PTSS te ontwikkelen na een oorlogstrauma, indien hun tweelingbroer of -zus ook aan de stoornis lijdt, hetgeen wijst op een genetische predispositie.

De rol van het endocannabinoïde systeem bij PTSS
De laatste jaren is meer inzicht verkregen in de complexe eigenschappen van het endocannabinoïde systeem en ook de rol die het zou kunnen spelen bij de regulering van de symptomen van PTSS en soortgelijke stoornissen, krijgt nu meer aandacht. In een in 2012 gepubliceerd artikel werd gesteld dat stresstolerante mensen die werden blootgesteld aan acute stress in de vorm van een paraboolvluchtexperiment, een aanzienlijk hogere endocannabinoïdeconcentratie (EC) in het plasma hadden, terwijl niet-stresstolerante mensen geen hogere concentratie lieten zien. Deze mensen waren echter gezond en leden niet aan chronische stress. Aan de andere kant vertoonden patiënten met PTSS (en andere vormen van chronische stress) steeds hoge EC-concentratieniveaus vergeleken met niet-lijders, zelfs in gewone, niet stressvolle situaties. Dit betekent dat het EC-systeem een uitgesproken rol speelt bij de stressrespons, maar het precieze mechanisme is nog onduidelijk.

Wel is duidelijk geworden dat CBD een positief effect teweeg brengt.