Psychose

Psychose en CBD
Begin 2015 raakte een jongeman in een verschrikkelijke psychose. Zijn moeder vertelde hoe de politie gebeld moest worden en hoe haar beresterke zoon uiteindelijk een stoel naar de GGD arts gooide in een vlaag van uitzinnigheid. Hij werd meegenomen naar een gesloten inrichting waar hij direct in een isoleercel belandde. Hij heeft dit zelf als een hel ervaren, omdat hij zichzelf niet besefte dat hij in een psychose zat. Lithium en allerlei andere onderdrukkende middelen moesten worden toegediend en dit kostte veel moeite omdat hij behoorlijk sterk is.

De jongen deed van alles om uit de isoleercel te kunnen komen. Zo probeerde hij ervoor te zorgen dat hij naar het ziekenhuis moest met de gedachte dat hij daar kon ontsnappen. Moeder had zo veel als mocht contact met de afdeling en iedere keer was het bericht weer teleurstellend. Haar zoon zat nog steeds in de psychose. Negen weken lang duurde dit. Een verschrikkelijke hel voor zowel ouders als zoon! Uiteindelijk zag de behandelend psychiater geen andere oplossing meer dan het toepassen van elektroshocks op de schedel.

Met dit verschrikkelijke beeld in haar hoofd plaatste de moeder een oproep op Facebook met de vraag of iemand een andere oplossing wist. Het antwoord kwam snel. Iemand raadde CBD olie aan. Na het aanschaffen van de olie snelde moeder in het weekend naar de kliniek en smokkelde de CBD olie naar binnen. Zij diende meteen enkele druppels toe onder de tong van haar zoon en zo deed zij dit enkele malen per dag. Na het weekend kwam de behandelend psychiater terug op zijn post om te gaan kijken hoe het met de jongeman zou gaan. Normaal gesproken verliepen dit soort gesprekken voor hem niet zonder gevaar op fysiek geweld. Al regelmatig was hij aangevallen. Deze keer kwam hij er achter dat, in tegenstelling tot voorheen, hij gewoon zijn zinnen af kon maken. Na enkele minuten constateerde hij dat hij zelfs volkomen rustige en heldere antwoorden terug kreeg. De arts was compleet verrast! De jongen was volledig hersteld van zijn langdurige psychose. Hoe kon dit? Wat was er gebeurt in het weekend?

Toen moeder haar geheimpje opbiechtte moest de arts erkennen dat het spul geweldig werkte. Moeder vroeg hem daarop of hij de CBD olie dan niet in zijn behandelplan voor andere patiënten op kon nemen. De arts gaf aan dat dit helaas niet mogelijk was. Dat dit een gevolg is van de macht van de farmacie kon hij niet zo keihard toegeven, maar wel kon hij zeggen dat hij zelf ook wel eens een poging had gedaan om andere middelen toe te kunnen passen, maar dat dit simpelweg niet getolereerd werd. Ondanks dit alles was zelfs de psychiater volledig verbijsterd. De jongeman vertelde mij dat hij eerder psychoses had gehad, maar dat deze nooit eerder zo langdurig en heftig waren geweest. Ook meldde hij dat na een psychose altijd een periode van depressie volgde. Daar had hij deze keer ook geen last van. Het enige waar hij last van leek te hebben was een verstoorde motoriek als gevolg van de toegediende lithium.

De CBD olie leek voor hem dus absoluut een wondermiddel.