COPD

COPD en CBD
Chronische obstructieve longziekte (COPD) is een ziekte gekenmerkt door een verhoogde slijmproductie en chronische ontsteking van de luchtwegen met verminderde longcapaciteit. De twee voornaamste vormen van COPD zijn chronische bronchitis, die een langdurige hoest met slijm meebrengt en emfyseem wat leidt tot de professieve verslechtering van de alveoli (de luchtzakjes) die gaswisseling in de longen mogelijk maken.

COPD wordt meestal behandeld met twee verschillende typen verbindingen: beta-adrenerge agonisten en corticosteroïden. Beta-adrenergische agonisten bronchodilatoren, die de gladde spieren rond de luchtwegen ontspannen leidt tot een vergrote diameter van de luchtwegen en vergemakkelijken de luchtstroom. Er zijn twee soorten beta-agonisten: kortwerkende beta-adrenerge agonisten (SABAS) zoals albuterol en langwerkende beta-agonisten (LABA) zoals salmeterol. SABA’s wordt typische gebruikt bij een acute aanval van kortademigheid, bij LABA’s wordt het gebruikt als profylactische maatregel. LABA’s worden gewoonlijk toegediend met corticosteroïden, zoals fluticason, dat preventief tegen immuungemedieerde otnsteking van de luchtwegen werkt. Een dergelijke formulering van LABA en corticosteroïden de drug Advair, een combinatie van salmerol en fluticason. Hoe kan CBD helpen bij patiënten met COPD? Alle rook irriteert de longen en verergert COPD, maar CBD olie zou vele voordelen kunnen bieden.

  1. Bronchodilatory effecten
    Een onderzoek in 1970 door Donald Tashkin bij de University of Californa in Los Angeles heeft aangetoond dat zowel ingeademde en oraal ingenomen cannabis tot twee uur na toediening bronchodilatatie produceren. Bij verder onderzoek van de ademhalingsorganen bij een farmacologielaboratorium in Parijs is gebleken dat CB1 receptoractivering cholinerge contractie remt in een concentratie-afhankelijke wijze, met een mogelijk mechanisme van acute luchtwegverwijding in verband met cannabis intake. Hoewel gerookte cannabis ook dit effect heeft, zorgt elke vorm van verbranding voor andere long irriterende stoffen, die ook contraproductief voor een COPD behandeling zou kunnen zijn.

  2. Onderdrukking van het immuunsysteem
    Degenen met COPD hebben een verhoogde immune respons in de longen, verbindingen in CBD kunnen leiden tot immuunsuppressie. Studies hebben aangetoond dat cannabidioden een snelle mobilisatie induceren van een specifieke subset (MDSCs). Deze cellen oefenen een krachtige immunosuppressieve werking door het remmen van de proliferatie en activering van T-cellen. Aanvullend odnerzoek uitgevoerd aan de University of South Carolina School of Medicine odnersteunen deze bevindingen, dat cannabidioden veranderingen veroorzaken in microRNA expressie die de onderdrukking van het immuunsysteem stimuleert. Andere bevindingen met knaagdiermodellen toonde aan dat intraperitoneale toediening van cannabidoiden leidt tot een vermindering van de allergeen-geindusceerde slijmproductie.

    Cannabinoïden hebben ontstekingsremmende eigenschappen via diverse mechanismen. De zure cannabinoïden hebben een grotere ontstekingsremmende vermogen dan hun niet-zure tegenhangers. Specifiek bestudeert door Ruhaak, die al hebben aangetoond dat cannabinoïden, met name zure cannabinoïden, cyclooxygenase (COX-1 en COX-2)kunnen remmen ; waarbij de enzymen verantwoordelijk zijn voor de productie van inflammatoire verbindingen zoals prostaglandinen en thrombaxanes. Uit hun onderzoek bleek dat cannabigerolic acid (CBGA) was de meest krachtige remmer van de cannabinoïden getest met een IC50 waarde van 4,6 x 10-4 M en 2,0 x 10-4 M voor COX-1 en COX-2 respectievelijk [6].Recente studies uitgevoerd met het gebruik van cannabidiol aan de University of Sao Paulo toonden ook verbetering van de symptomen van COPD. Ze vonden verminderde pulmonaire inflammatie en verbetering van longfunctie bij muismodellen met inflammatoire longaandoeningen met het ontstekingsmiddel LPS, een bestanddeel van de celwand van gram-negatieve bacteriën, het ontstekingsmiddel. Andere studies met terpeen verbindingen de aromatische componenten in cannabis tonen anti-inflammatoire voordelen. In het bijzonder is gebleken dat beta caryofyleen om als voedingssupplement cannabinoïde verzwakkende ontstekingsreacties in verschillende weefsels in een CB2 receptor-afhankelijke wijze. Naast het feit dat het in cannabis wordt gevonden, zijn deze terpenen ook in hoge concentraties aangetroffen in de zwarte peper en kruidnagel.

Conclusie
Deze studies geven aan dat cannabis kan fungeren als middel om acute aanvallen van bronchoconstrictie te beperken en kan ook dienen als een profylactische maatregel bij patiënten met COPD.